O SPOLEČNOSTI

 Účelem založení společnosti 4educo s.r.o. je poskytovat poradenské, vzdělávací a školící služby svým klientům pod jednou značkou.

Generace lidí chodily do práce pro to, aby vydělávaly peníze na své živobytí. Na trh práce se však v posledních desetiletích dostávají generace lidí, a my se mezi ně drze počítáme, kteří od své práce očekávají mnohem více.

Tito lidé chtějí, aby je jejich práce bavila, naplňovala, aby jim poskytovala prestiž či společenské uznání, chtějí se jejím prostřednictvím rozvíjet profesně, odborně i osobnostně.

Jsme přesvědčeni, že pokud děláme něco, co nás baví, co nás naplňuje a podporuje náš rozvoj, budeme to dělat tak, jak nejlépe dovedeme s cílem podpořit tím i rozvoj a poznání našich klientů. Finanční stránka našeho podnikatelského konání je sice (jak už to bývá) „až na prvním místě“, ale není prioritou.

Proto je strategickým podnikatelským cílem společnosti 4educo s.r.o. poskytovat takové poradenské, vzdělávací a konzultační služby, které pro nás budou zajímavé, a budou rozvíjet po profesní, odborné a osobní stránce nejenom naše klienty, ale i nás.

Vizí společnosti je budovat takový tým lidí, pracující pro společnost 4educo s.r.o., kteří svou individualitou a rozmanitými specifickými schopnostmi, dovednostmi a nadšením přispějí k rozvoji všech tři zúčastněných stran: klienta, vlastnímu rozvoji a rozvoji firmy.

Posláním či misí společnosti je, díky nadšenému a zapálenému týmu pracovníků společnosti, poskytování poradenských, konzultačních a vzdělávacích služeb v takové kvalitě, která bude rozhodujícím přínosem pro rozvoj našich klientů. Prioritou našeho podnikatelského konání je růst a rozvoj našich klientů, cena sjednaná za naše služby je na druhém místě.

Naše činnost se zaměřuje nejen na všechny typy podnikatelských subjektů z celé České republiky, ale i na neziskové organizace, školská zařízení či orgány veřejné a státní správy, a v neposlední řadě i na jednotlivce, kteří chtějí zapracovat na svém osobním či profesním rozvoji.

Naší hlavní konkurenční výhodou je nadšení, se kterým k naší práci přistupujeme a skutečnost, že děláme práci, která nás baví, naplňuje a kterou umíme.